Connect with us

Нюзрум

Бяс в „Младост“: Кметът назначил на работа в Общината всички деца на секретаря си, едното е на 16 г.

Published

on

Вътрешно ведомствена комисия, със съдействието Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, установи конфликт на интереси в столичния район „Младост“. В доклада, с който Tribune.bg разполага, изплуват имената на няколко служители на кмета-протестър арх. Стефан Стефанов.

Повечето от тях обаче се разминават с глоби и наказания, защото комисията не установява пряка тяхна намеса при необичайните по гъстота роднински назначения.

Казусът много наподобява скандала в „Красно село, където бившата кметица Росина Станиславова се беше самоназначила за ръководител на европейски проект и сама си беше платила възнаграждение от близо 10 000 лева. Скандалът отново има потенциал да избухне и наднационално ниво, защото отново става въпрос за злоупотреба с европейски пари.

В „Младост“ случаят е доста по-масов. Радослав Иванов, секретар на района, е бил назначен и отделно с граждански договор като ръководител на „Патронажна грижа +”; с граждански договор като ръководител на „Асистентска подкрепа” и със заповед като ръководител на новия проект „Грижа в дома”, съобщи преди месец „Народ.бг“.

Дъщеря му Никол Иванова е назначена с трудов договор като асистент в „Асистентска подкрепа” и с трудов договор като асистент в „Грижа за дома”. Синът му Алекс е назначен по новия проект „Грижа в дома”. Той е на 16 г. В случая става дума за конфликт на интереси, постановява Комисията и глобява секретаря с по 2000 лв. за двата случая. Според медийната публикация обаче 2000 лв. е било само месечното възнаграждение на назначените.

Освен това комисията, сформирана към района, решава, че няма конфликт на интереси в това, че е била назначена и бившата му жена, която е майка на децата му, защото вече са разведени. Тя също е била на два договора към общината – граждански и трудов.

Кметът на района арх. Стефанов беше принуден да направи проверка, след като сигнал за назначенията стигна в прокуратурата. Повечето намесени обаче излизат от водата сухи.

Любомир Гелков – началник на отдел „Правно обслужване и човешки ресурси”, държавен служител, е назначен е с граждански договор в ръководния екип на „Асистентска подкрепа” и със заповед в ръководния екип на „Грижа в дома”. Същият има и граждански договор като обществен възпитател в „Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни”(МКБППМН). Той не е в конфликт на интереси за назначаването на майка си Любка Гелкова на три договора: с трудов договор като асистент в „Асистентска подкрепа”, с трудов договор в „Грижа в дома” и с граждански договор като обществен възпитател в МКБППМН. Причината е, че според кмета „липсват упражнени от него правомощия в частен интерес“.

С жена му Лилия Милева и балдъзата Диляна Милева, назначени с трудови договори като асистент в „Асистентска подкрепа”, също няма нарушение, защото с Лидия не са женени и няма доказателства, че живеят заедно.

Ваня Дилкова – началник на отдел „Финанси и бюджет”, със заповед подписва всички документи и като „главен счетоводител”, е назначена с граждански договор в ръководния екип на „Асистентска подкрепа” и със заповед в ръководния екип на „Грижа в дома”. Според доклада при нея няма конфликт на интереси, въпреки че дъщеря ѝ Димана е назначена с трудов договор като асистент в „Асистентска подкрепа” и с трудов договор като асистент в „Грижа в дома”. Мотивът отново е „липса упражнени от нея правомощия в частен интерес“.

Иван Колев – финансов контрольор, също е назначен е с граждански договор в ръководния екип на „Асистентска подкрепа”. Жена му Маргарита Попова е назначена с трудов договор като асистент в „Асистентска подкрепа” и с трудов договор като асистент в „Грижа в дома”. Конфликт на интереси обаче не е установен.

Димитър Статев, който е на трудов договор като младши експерт в отдел „Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт”, е назначен с граждански договор като координатор на „Асистентска подкрепа”. Жена му Красимира Статева е назначена с трудов договор като асистент в „Асистентска подкрепа”, а баща му Динко Статев е назначен с трудов договор като асистент в „Асистентска подкрепа”. Същият е с постоянен и настоящ адрес в гр. Карнобат. Конфликт на интереси за пореден път няма, защото „няма упражнени от него правомощия в частен интерес“.

Борислава Димитрова, която е на трудов договор като главен специалист в отдел „Финанси и бюджет” е назначена и като координатор по „Асистентска подкрепа”. Мъжът ѝ Ивайло Димитров е назначен с трудов договор като асистент в „Асистентска подкрепа” и с трудов договор по проект „Грижа в дома”, без в това да има конфликт на интереси, гласи доклада.

Ивона Младенова, която е координатор по „Асистентска подкрепа” и по проекта „Грижа в дома” също не е в конфликт на интереси, за това, че майка ѝ Валя Младенова е назначена с трудов договор като асистент в „Асистентска подкрепа” и с трудов договор като асистент в „Грижа в дома”;

Найден Ковачев – ръководител на социален механизъм „Лична помощ” също е чист, въпреки че майка му Ангелина Ковачева е назначена с трудов договор като асистент в „Грижа за дома”. Същата е с постоянен и настоящ адрес в Карнобат.

Advertisement

Намерете ни във Facebook

Най-четени