Connect with us

Нюзрум

Ексклузивно! Промени, предложени от МФ, застрашават финансовата сигурност на държавата

Published

on

Промените в кодекса за застраховането, предложени от Министерството на финансите, застрашават финансовата сигурност на държавата. Предупреждават от Съюза за стопанска инициатива в своето становище до Министерство на финансите по повод повторно предложените промени в КЗ от ведомството.

Във връзка с повторно предложените промени от Министерство на финансите в Кодекса за застраховането ССИ алармира и за пореден път категорично заявява, че предложените от Министерство на финансите текстове за допълнение на КЗ могат да доведат до безконтролно източване на Националното бюро „Зелена карта“, до сериозни и трудно поправими вреди на застрахователния сектор, увеличаване на цената на услугата „Гражданска отговорност“ и разклащане на финансовата стабилност на държавата. Тези промени могат да породят инфлационни рискове, а това би ни отдалечило от приемането в Еврозоната.

„Новите разпоредби, допълващи Кодекса за застраховане, трябва да гарантират финансовата сигурност на държавата, да превантират драстично увеличение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, за да не се засегнат неблагоприятно над 3 000 000 български граждани, и да отговорят на поетите ангажименти по Валутния механизъм II (ЕРМ II). Тези изисквания обаче не са покрити от предложенията на финансовото ведомство“, посочват от ССИ.

„Вътрешните правила на Съвета на Бюрата, предложени от МФ за включване в Кодекса за застраховането, са променящи се, не дават правна сигурност и предвидимост и не могат да бъдат поставяни наравно, а още повече да превалират над вътрешното законодателство и европейското право. Нещо повече – те са правила на частноправна организация и нито една държава до момента не си е позволила да ги включва в свой закон“, се отбелязва още в позицията им.

Advertisement

Вместо това ССИ предлага да се препраща към „правилата за функциониране на системата Зелена карта“, под което се разбира целият правен механизъм на системата – всички актове и процедури, от които вътрешните правила са само част. Предложението на ССИ е в текста на Кодекса за застраховането да има изрични препратки към българското законодателство и към европейските правни норми. Извършеният от експертите на Съюза преглед на националното законодателство показа, че този подход се използва от българския законодател, когато волята му е да направи взаимовръзка между правните системи. Като примери могат да бъдат посочени аналогични разпоредби в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Закона за публичните финанси (ЗПФ), Закон за корпоративното подоходно облагане и др. ССИ изразява увереността си, че прилагането на националните и европейските норми би било единствено в синхрон, и никога в противоречие с последващите ангажименти на Република България след присъединяването към ERM II, и биха спомогнали за отстраняване на слабостите във функционирането на системата Зелена карта.

Съюзът за стопанска инициатива предлага още в разпоредбата на новата ал. 1 на чл. 506а от КЗ следва да има изрична препратка и към Закона за мерките срещу изпирането на пари. Подчертаваме, че с изричната препратка към специалния закон се цели поставяне на акцент върху контрола над националните и европейските парични ресурси, преминаващи през системата „Зелена карта“, и постигане на противодействие на противоправното им пренасочване към финансиране на престъпна дейност.

ССИ настоява в рамките на процедурата за обществено обсъждане да бъдат разгледани и приети предложенията за промени, изпратени от Съюза, които защитават и се грижат за интересите на застрахователния сектор и на българските граждани.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Намерете ни във Facebook

Най-четени