Connect with us

Нюзрум

Тагарев тайно променил параметри в ключов договор

Published

on

България и САЩ правят секретни промени в договора за придобиването на първата партида от 8 изтребители F-16, които Министерски съвет иска да бъдат ратифицирани от парламента, но да не бъдат обнародвани в „Държавен вестник“, пише в свой материал segabg.com.

Става дума за промени в договора, който бе подписан от министъра на отбраната на 11 юли 2019 г. и бе ратифициран със закон, приет от 44-ото Народно събрание на 26 юли 2019 г.

През 2019 г. тогавашното българско правителство – третият кабинет „Борисов“,  плати 1,3 млрд.долара или около 2,2 млрд.лв по договор между САЩ и България за производството и придобиването на осем самолета F-16 Блок 70 (шест едноместни и два двуместни самолета). Пакетът включва обучение на пилоти и наземни екипажи, логистика, помощно оборудване и военна техника.

Първите машини трябваше да бъдат доставени в средата на 2023 г., но заради проблеми с доставки на елементи от производители извън САЩ по време на пандемията, официално бе увеличен срока и сега първият самолет трябва да е готов до края на т.г., но ще пристегне през март 2025 г., защото ще бъде използван за обучение на техническия състав.

В мотивите към предлаганите сега промени от правителството, се прави опит да се разкаже за какво става дума, но това е направено с толкова общи формулировки, че на практика нищо конкретно не се разбира.  

Изрично е посочено, че измененията „не увеличават стойността на подписания през 2019 г. международен договор BU-D-SAB и не изискват допълнителни вноски към вече авансово заплатената от нас сума“. Твърди се и, че не се „намалява или стеснява заявените от българката страна изисквания за способности на оръжейната система F-16 Block 70“.

Правителството посочва, че основните промени в договора за Изменение и допълнение № 2 към (LOA) BU-D-SAB може да се групират, както следва:

− Коригиране на срокове за осигуряване на съответните компоненти и/или продукти и потвърждаване на свързани с тях пояснителни бележки, възникнали в резултат на възложени договори от ВВС на САЩ на съответни доставчици.

− Намаляване или увеличаване на стойности на различни линии по договора с цел осигуряване на адекватно финансиране на дейностите, както и пренасочване на финансови средства по новосъздадени линии.

− Промяна на доставчици на отбранителни продукти и услуги спрямо тези, посочени в писмото-заявка за подготовка на проекта на договор BU-D-SAB (27.03.2019 г.) поради технологични или пазарни промени.

− Закриване на някои от линиите поради отпаднала необходимост или поради създаване на нови, като това не води до намаляване на потенциалните способности.

− Добавени са единадесет нови линии, финансирани за сметка на заложени средства по съответните линии или чрез пренасочване на средства от други линии на  договора (съществуващи или изтрити).

− Добавени са допълнителни линии, които отразяват възникнали специфични изисквания на програма FMS.

Според Министерски съвет, подписаният международен договор „съдържа „контролирана некласифицирана информация“ (Controlled Unclassified Information-CUI), която не би следвало да става публично достояние по аналогия с подписания основен договор през 2019 г. Това изключва и възможността за обнародването й в „Държавен вестник““. Предвид необходимостта от гарантиране на конфиденциалност в тази връзка се предлага Народното събрание да разпореди международният договор за Изменение и допълнение № 2 към LOA BU-D-SAB да не се обнародва. 4Такава възможност е предвидена от Закона за международните договори на България, според която органът, който дава съгласие за обвързване на България с международен договор, може в акта за обвързване да разпореди той да не се обнародва, посочва кабинета.

Посочва се, че по информация от американска страна веднага след влизането в сила на закона за измененията в договора ще започне работа по подготовка на следващи изменения и допълнения на този и останалите FMS договори.

Натъртва се, че американската програма установява стандартен срок от 2 месеца за подписване на договори и допълнения и изменения към тях. Предвид изискванията на Закона за международните договори на Република България спазването на този срок на практика е невъзможно. Поради това Министерството на отбраната на Република България е поискало удължаване на срока на валидност с 60 дни до 17 юли 2024 г. и очаква потвърждение от американска страна. Това допълнително удължаване на срока за влизане в сила по българското законодателство при определени ситуации може да доведе до негативни финансови последици (увеличаване на цените на продукти и/или услуги), забавяне в хода за изпълнение и в крайна сметка промяна в сроковете за доставка на самолетите и тяхната ефективна поддръжка и използване, пишат от правителството.

Източник: segabg.com

Advertisement

Намерете ни във Facebook

Най-четени