Connect with us

(О)позиция

ПП стана убежище на бъдещи подсъдими: Преместиха водач на листа от Севлиево в Силистра, за да вземе имунитет срещу затвора

Published

on

Депутатът от Продължаваме промяната Богомил Иванов Петков чрез семейството си е присвоил няколко милиона евро пари по програми на европейски фондове!

Това съобщи сайтът razkritia.com преди две години. Вместо днес вече да е осъден за измамите, Петков е преместен от Севлиево в Силистра и е водач на кандидат-депутатската листа на партията, която го прани от затвора – „Продългжаваме Промяната“.

Ето как бе описана схемата му преди две години

Богомил Иванов Петков е присвоил десетки милиона евро, посочвайки пред европейските институции неверни данни за търговските му дружества и такива свързани с него.

Богомил Петков управлява или е свързан с управлението на търговските дружества „Биптан“ ЕООД-Севлиево, „Европа Трико“АД- Севлиево, “Хоталич“ООД-Севлиево и „Мазалат“ ЕООД-Севлиево.

Именно чрез тези три фирми през 2016-2019 година Петков е кандидатствал по проекти, финансирани от фондове на Европейски съюз.

Човекът на „Промяната“ е декларирал пред Европейския съюз фиктивни производствени възможности и така прибрал за себе си над един милион лева.

Схемата на Петков е действала по следния начин:

Схемата на Петков

Чрез сдружението „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” Петков през 2018г. обявява процедура за подбор на проектни предложения В016КГОР002-2.031 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, „Подобряване производствения капацитет в малките и средни предприятия на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Чрез същата процедура дружеството е кандидатствало за безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Богомил Петков използвайки „Биптан“ЕООД през месец ноември 2018 година подава формуляр за кандидатстване с проектно предложение №ЕЮ16КТОР002-2.031-0005 с размер на исканото финансиране 299 360,93 лв.. Петков сочи, че парите са необходими за закупуване на дълготрайни материални активи – плетачни и специализирани машини за конфекциониране, с цел – подобряване на конкурентоспособността на „Биптан“ЕООД и засилване на пазарното присъствие на дружеството на територията на „МИГ Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. Към онзи момент от Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, е отказва на „Биптан“ЕООД да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ, тъй като дружеството не отговаряло на изискванията за бенефициент съгласно разпоредбата на чл.38, т.З от ЗУСЕСИФ.

Няколко месеца по-късно (април 2020 година) „Биптан“ ЕООД подава ново искане, което отново е отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост по процедурата.

Според razkritia.com. в декларация за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП, попълнена на 28.11.2018г. подписана лично от Петков в качеството на управител на „Биптан“ЕООД декларирал пред Управляващия орган, че дружеството е свързано и има статут на малко предприятие, въпреки, че управляващия орган по финансирана е извършил проверка при която констатирал, че Петров чрез фирмата притежава статут на средно предприятие и като такъв не отговаря на изискванията за бенефициент по чл.З8 т.З от ЗУСЕСИФ.

Въпреки това и издаденото решение №РД-16-1120/17.06.2019 год. С което се отказва изплащане на финансовата помощ, ГДНП приключва полицейската проверка с констатацията, че при подаване на проектното предложение на „Биптан“ЕООД са посочени неверни данни за място на изпълнение на проекта и размера на предприятието без да вземе отношение.

Паралелно с това по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 год.-2020 год.и другите дружества свързани с Богомил Петков също са представили предложения пред управляващ орган и получили финансиране.

С административен договор за проект ЕЮ05М9ОР001-1.008-1071 и анекс № 01 от 20.09.2017 год. „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „Европа трико“АД, Министерството на труда и социалната политика е предоставило на „Европа трико “АД-с.Ряховците, общ.Севлиево безвъзмездна финансова помощ в размер на 261 315,68 лева за публичност, визуализация и реализация на проекта. Определен е 14 месечен период и Петков прави искане за междинно плащане на 94800,37 лева, като експерти от министерството запознават министъра, че са установили неверни и неистински данни вписани в документацията, но въпреки това парите са отпуснати.

При тази процедура, Петков е декларирал, че дружеството му притежава микробус „Ивеко“ с ДКН ЕВ 2772 АН и преди приключване на проекта е продало лек автомобил „Ситроен Джъмпи“ с ДКН ЕВ 9997 ВВ, както и прилага подробни списъци на заетите лица в дружеството и пътниците с осигурен транспорт, технически отчети , графици за работно време,справки за положен труд от шофьори, въз основа на които се приема, че по-малък брой лица са превозвани до работното място от отдалечени населени места и само 1 дете на работещ се е ползвало от детския кът.

При извършената проверка се разбира, че Петков е посочил неверни данни за броя заети лица, живущи на отделени места и относно броя и вида на наличните транспортни средства , с което е извършено престъпление по чл.248а ал.5 от НК, но въпреки всичко финансовите средства са отпуснати.

В същото време по договор за проект ЕЮ05М9ОР001-1.003-1431 и анекс №1 от 23.04.2018 год., Министерството на труда и социалната политика предоставя и на фирма предоставя и другата свързана с Петков фирма „Мазалат “ЕООД безвъзмездна финансова помощ в размер на 191 000 лева, а по договор № ВС05М90Р001-1.003-1228 на третата свързана с Петков фирма „Хоталич“ ООД помощ в размер на 244 200 лева.

Наши източници разбраха, че в този случай, Петков прилага справки за актуално състояние на действащите трудови договори и копия на фишове за заплати за да докаже, че наема безработни лица, но всъщност повечето от тях той наема като работници на „Хоталич“ ЕООД и „Биптан“ЕООД и така напрактика присвоява огромни финансови средства.

Петков чрез фирмата си „Хоталич“ ООД -прибира тлъста сума пари и по договор № ВО05М9ОР001-1.003-1228 Севлиево безвъзмездна финансова помощ в размер на 244 200 лева като отново фалшифицира списъците с наетите безработни лица и броя на същите. За да прибере по-голяма част от парите Петков прави фиктивни договори между управляваните от него фирми, в случаят „Хоталич“ ООД и „Булстрой“ ООД като реализира доставка на оборудване от „Булстрой“ ООД, в което участва като съдружник. Тук отново полицията констатира, че Петков е вписал неверни данни за трудовата заетост на участниците и за свързаност с дружество, което е ангажирано при изпълнението на същия проект, но какви са резултатите все още не е ясно.

На практика депутата от „Продължаваме промяната“ лично и с помощта на различни лица с роднинска връзка представляващи на четири дружества са взели участие в националните програми, провеждани от Министерство на икономиката и Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ от Европейски фонд за развитие и Европейски социален фонд.

Богомил Иванов Петков е собственик и управител на „Биптан“ЕООД-гр.Севлиево и изпълнителен директор на „Европа трико“АД- с.Ряховци, в което акционер е дъщеря му Ина Богомилова Петкова. Двете дружества имат свързана дейност, която осъществяват в имот, собственост на „Биптан“ЕООД-Севлиево, намиращ се на ул.“Първи май“ №30, с.Ряховците, общ.Севлиево. Иванка Петкова – майка на Богомил Иванов Петков е управител на „Инвест“ЕООД, което притежава 25% от дяловете на „Хотарич“ООД-Севлиево е управител Мария Михайлова Башева- Венкова от гр.Севлиево. Веселка Иванова Петкова-съпруга на Богомил Иванов Петков е собственик и управител на „Мазалат“ЕООД-гр.Севлиево.

Кога българската прокуратура ще разследва Богомил Петков за престъпленията по чл. 248а ал. 3 вр. ал. 2 и ал. 1 от НК все още е химера.

Advertisement

Намерете ни във Facebook

Най-четени