Connect with us

Гербери

Министър на Бойко намери цаката на футболното хулиганство, извади проект за закон

Published

on

След поредните ексцесии по време на „вечното дерби“, на дневен ред в парламента ще влезе нов Закон за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия. Депутатите от ГЕРБ Красен Кралев и Маноил Манев внесоха проектозакона, като в мотивите си те посочват, че с настоящия по-общ Закон за опазване на обществения ред не се отбелязва прогрес в борбата с противообществените прояви и се наблюдават зачестили инциденти по време на футболни мачове, предаде „Трибюн“.

Кралев и Манев подчертават, че в проекта се предвиждат по-ясни задължения за домакините на спортни прояви, координационна комисия с участието на четири министерства и ДАНС, както и по-строги наказания.

„Въпреки действащата правна регулация чрез Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия и множеството подзаконови актове (наредби, правилници, инструкции) в областта на опазване на сигурността на спортните обекти, за опазване на обществения ред по време на спортни събития  и други не може да се отчете голям напредък и резултати в борбата с противообществените прояви по смисъла на Закона. Темата е застъпена и в ратифицираната Конвенция на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, в сила от 01.02.2020 г. Конвенцията разглежда обществените органи и независимите спортни организации като страни, които трябва да предотвратяват и контролират насилието и лошото поведение на зрители на спортни мероприятия“, се казва в мотивите.

Предвижда се и създаването на Национална координационна комисия, ръководена от министъра на вътрешните работи. Нейната задача ще бъде да разработи Национален координационен план за прилагане на интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването преди, по време и след провеждането  на спортните мероприятия. Националната координационна комисия ще даде възможност за всички участващи страни за съвместна работа на стратегическо ниво при определянето и прецизирането на редица мерки за безопасността на стадионите, включително и на националните политики по въпроси като пиротехническите средства, проверките при влизане и контрола, мерките за борба с тероризма, както и заплахите свързани с организираната престъпност (например, свързани с фалшиви билети и продажбата на такива билети).

Предвижда се и издаването на Наредба, с която ще се регламентират ясно изискванията за стандарти по отношение на физическата инфраструктура, техническото оборудване и съоръженията на спортните обекти, както и за обучението и функциите на персонала за безопасност и сигурност при провеждане на спортните мероприятия. Особено важна част от тази глава е въвеждане на начина на оценка на риска от нарушаване на изискванията за безопасност и сигурност по време на спортното мероприятие.

Изцяло нов за българското законодателство е текстът за сертифицирането на спортните съоръжения: т.е даването на разрешение за използването на спортните обекти за провеждане на спортните мероприятия. В повечето европейски страни, националното законодателство изисква спортните съоръжения да бъдат сертифицирани от съответен орган, но това не присъства в България. По новия закон, спортен обект ще може да се използва за провеждане на спортно мероприятие, само ако има издаден съответния сертификат.

Въвежда се и нов субект „Стюарди“, които могат да бъдат назначени от организатора на спортните мероприятия  или собственика, ползвателя или концесионера  на спортния обект, както и наети от частни охранителни фирми. Същите изпълняват функции по прилагане на разпоредбите относно реда за безопасност и сигурност в спортния обект при провеждане на спортни мероприятия.

Разработена е легална дефиниция на  „противообществена проява“ по смисъла на този закон, където описва всяко деяние, което се характеризира като противообществена проява, а в Глава шеста са разписани всички принудителни административни мерки, които се прилагат при установените извършени прояви.

Advertisement

Намерете ни във Facebook

Най-четени