Connect with us

Нюзрум

Тя извади сензационен документ! Схемата е ясна, парите – огромни! Христо Иванов хвърля оставка?

Published

on

Соня Колтуклиева успя да се сдобие с писмото на Националната агенция по приходите (НАП), депозирано в Народното събрание на 1 февруари 2023 г., в отговор на запитване на Даниел Митов, председател на временната парламентарна комисия Nexo.

Данните от НАП потвърждават твърденията на топ-журналистката, че дарителите на “Да, България” не са решавали спонтанно да подкрепят любимата си партия, а първо са получавали определени средства и после са ги превеждали – изпълнявали са ролята на пренос-превоз.

Защо са били необходими тези маневри?! Защото Изборният кодекс не разрешава юридически лица да спонсорират партии за изборите. Това би могло да се тълкува като измама и като заобикаляне на закона по калъп – определени еднакви суми през определени доверени служители се даряват през сметките на “Да, България” на коалиция “Демократична България”.

В “Шоуто на Колтуклиева” в 48-я парламент, пред камерата на ПИК тв, Соня задаваше въпросите: това уговорени суми ли са, от кого и срещу какви ангажименти. Един депутат от ДБ отговаряше, че няма решение на ръководството, друг подминаваше с мълчание, а влиятелната инфлуенсърка Елисавета Белобрадова се скри и заключи в кабинета на ген.Атанас Атанасов – клипът с преследването и схватката на журналистката с депутатката има милиони гледания в социалните мрежи.

Ето пълния текст на писмото на НАП до парламентарната комисия, която не успя да довърши проучванията си, поради липса на време.


До г-н Даниел Митов
ПРЕДСЕДАТЕЛ на временна комисия
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
На Ваш № 48-353-94-1 от 20.01.2023 г.
ОТНОСНО: Извършване на проверки на лица, дарители на политически партии

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТОВ,
Във връзка е Ваше запитване е наш вх. №02-01-4 от 23.01.2023 г. за предоставяне на информация и направено уточнение от Вас с писмо с наш вх. .№02-01-4″ от 01.02.2023 г.. относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица, Ви уведомявам за следното:
На основание на Вашето запитване бе изпратено писмо до Сметната палата за предоставяне на необходимите справки за извършване на проверка от страна на Националната агенция за приходите (НАП). След предоставяне на исканите данни се извърши съпоставка за всички лица, свързани с посочените в писмото Ви лица с данните от декларация образец №1 и със списъците на дарителите за 45, 46, 47 и 48 Народно събрание.
Съгласно чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване осигурителите имат задължение периодично да подават в НАП декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице“ по реда на Наредба.№ Н-13 от 17.12.2019г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

В декларация образец № 1 се съдържат данни за осигурителния доход, начисления месечен облагаем доход по чл. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и други персонални данни за всяко лице, подлежащо на осигуряване и за дължимите от осигурителя задължителни осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ за всеки месец
поотделно.

Има данни за подадени декларации обр.№1 за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г. от дружеството „Ен Ди Ес“ ЕООД. При извършената проверка въз основа на данните, предоставени от Сметната палата за дарителите на 45. 46. 47 и 48 Народно събрание се установи:
• 15 служители на дружество „Ен Ди ЕС“ ЕООД са включени в списъка на Сметната палата с дарители.
• При всичките 15 служители се наблюдава завишен „месечен облагаем доход“ в месеца преди или в месеца на извършване на дарението. При месечните облагаеми доходи на другите служители на това дружество за тези месеци не се наблюдава такова съществено увеличение на доходите.

• Всичките дарения от тези 15 служителя са за КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
– ОБЕДИНЕНИЕ.

• За 47 Народно събрание (2021 г.) дарители от дружеството са 10 служители. Даренията но данни на Сметната палата са за КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ. Размерът на даренията от тези служители е общо 199 999 лева (9 лица по 20 000 и едно лице 19 999).

• За 48 Народно събрание (2022 г.) дарители от дружеството са 10 служители. Даренията по данни на Сметната палата са за КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ. Размерът на даренията от тези служители е общо 199 993 лева (8 лица но 20 000, едно 19 999 и още едно лице 19 994).
В останалите дружества, свързани с лицата Коста Калинов Кънчев и/или Антони Антониев Тренчев не са установени дарители.

Advertisement

Намерете ни във Facebook

Най-четени