Connect with us

(О)позиция

„24 часа“ разтресе България с това интервю за Руди Гела и аверите му! Тази шайка е за затвор

Published

on

Светослав Русинов бе назначен за изпълнителен директор на “Национална спортна база” ЕАД на 24 август. Има юридическо и икономическо образование, с 11 години стаж в структурите на НСБ като юрисконсулт и старши юрисконсулт. От 2017 г. е юрисконсулт на “Сердика спортни имоти” ЕАД. През септември 2020 г. е назначен за главен юрисконсулт в “Академика 2011” ЕАД, след което бе уволнен от Радостин Василев. Дружеството е най-важното в системата на спорта, като в него влизат управлението на високопланинската база “Белмекен”, на националния стадион, на най-голямата зала “Арена София” и други.

– Проблемите около “Национална спортна база” изведнъж станаха сериозни. Да започнем със спонсорския договор за най-голямата зала в България, която вече е “Арена София”. Как е прекратен договорът? Какви са тези 250 000 лева, за които говори бившият министър Радостин Василев?

– Договорът е прекратен с анекс № 11-1506-1. Тук е интересният момент. Той е от 2 август, но влиза в сила от 1 юли. Или след края на второто тримесечие. Още по-интересно е, че са предвидени 45 работни дни да се махнат рекламите. Или рекламодателят ползва правата си още близо 2 месеца. Реално ние претенции към ЗАД “Армеец” нямаме. Двете страни са изпълнявали точно договора си. Нямаме и вина, че се случи пандемията, че няма събития.

В срок от 10 работни дни от анекса са получени всички суми до 1 юли. Но реално чрез бившия директор Венцислав Петков сме се отказали от тези до 7 октомври, които не са малко. Колкото до сумата от 250 000 лева, трябва да питате самия Радостин Василев. Такава сума не е постъпвала при нас.

Advertisement

– Колко изпусна дружеството до края на договора?

– Тримесечната вноска бе 326 841,09 лв. без ДДС или 392 209,31 лв. с ДДС. Направете си сметка колко са загубите до 7 октомври. Общата сума до края на договора бе в размер на 1 647 279,08 лв. с включен ДДС, като в тази сума не е включен инфлационният индекс за 2022 г. Това също е включено в договора, но НСИ го определя в края на всяка година. Сами знаете колко ще бъде този индекс през тази година.

– Има ли интерес към конкурса за нов спонсор на залата?

– Да. Той изтича на 15 декември. Сигурен съм, че ще има оферти.

– Договорът за софтуера също събуди доста спорове и съмнения.

Advertisement

– Нормално е. Системата е отлична, но просто не ни е нужна. Тя е за компании с милиони потребители. Мечтая един ден да имаме толкова, но реалностите са други. Документооборотът ни е изцяло дигитализиран, като за това са използвани следните софтуерни продукти – деловодна програма БДИАС, счетоводна програма Workflow, програма за заплатите “Аладин”, хотелски и резервационен Clock. Последният е масово използван от хотелите, и то на реномираните вериги в България. Все пак, за да не допуснем грешка, изпратихме запитване до “Информационно обслужване” АД, който е лидер в тази област. Отговорът е категоричен: “При съпоставяне на обхвата и стойността на договорите установихме, че общата стойност на проекта, изпълняван в  АМС, е значително по-ниска (при многократно по-голям обхват, брой лицензи и по-дълъг период на поддръжка) от стойността на договорите, сключени от “Национална спортна база” ЕАД”. При това положение няма какво да се добави.

– Получени ли са искания от бивши членове на съвета на директорите за обезщетения и в какъв размер?

– Да, има такива по договори за управление, които не сме виждали. Твърди се за компенсация от 6 месеца, а в цялата история на дружеството винаги е била за 1 месец. Бившият изпълнителен директор Венцислав Петков претендира за 78 953 лв. Освен това на 9 декември бяхме информирани от една от банките, с които работим, че е получен обезпечителен запор, наложен от Великотърновския апелативен съд, за сумата от 73 485 лв. в негова полза. Въпросната сума не следва да бъде заплатена към днешна дата от дружеството. В близко бъдеще очакваме искова молба от г-н Петков за въпросната сума. Дружеството ще отстоява правата си докрай и още с отговора на исковата молба ще поиска да бъде вдигнат обезпечителният запор, първо, като неоснователен, а и второ, с оглед на това, че към днешна дата дружеството разполага с достатъчна ликвидност, която със сигурност покрива споменатата сума.

В тази връзка е интересно, че към момента сме получили писмо от НОИ, в което ни информират, че тече проверка във връзка с незаплатени от г-н Петков осигурителни вноски. Същият при постъпването си в дружеството е подписал декларация, в която посочва, че се осигурява на друго място над максималния осигурителен праг и следователно не следва да се заплащат осигуровки върху възнаграждението, което получава в качеството си на изпълнителен директор на НСБ ЕАД. С оглед на въпросната проверка може да се направи обосновано предположение, че представената декларация е с невярно съдържание.

Владислав Божиков претендира за 27 025 лв. Същата сума иска и Румен Муратев. Невена Полименова-Тошмакова претендира за обезщетение от 24 495 лв.

Advertisement

– Пристигали ли са искания за информация и документи от държавни органи, които да извършват проверки спрямо бивши членове на съвета на директорите на дружеството?

– Искания за предоставяне на документи са постъпили от Главна дирекция “Национална полиция”, като вече сме предоставили всички изискани документи.

– Кои компетентни органи са сезирани за действия на предишното ръководство?

– Подадени са сигнали до ГДНП и СРП относно действията на бившето ръководство в лицето на изпълнителния директор Венцислав Петков, неговия заместник Людмил Лазаров и председателя на съвета на директорите Владислав Божиков.

– Министър Весела Лечева обяви, че липсват и документи от дружеството.

Advertisement

– Това е факт. До момента не е намерен и един протокол от заседание на съвета на директорите. Има такива само от времето на предното ръководство. Г-н Василев заяви в парламента, че г-н Петков ще ги предостави с нотариална покана. За мен обаче, след като са напуснали дружеството, най-вероятно са компрометирани от юридическа гледна точка.

– Има ли и други договори, които са съмнителни?

– Има един доста интересен – за почистване. По неговите условия трябва да се плащат по-големи суми за почистване, отколкото вземаме от организаторите на събития в “Арена София”.

– Каква беше ликвидността на дружеството, когато встъпихте в длъжност?

– Към датата на встъпването ми в длъжност свободните парични средства на дружеството по банкови сметки и каси, изключвайки целеви средства, предназначени за стоителство на спортни зали, бяха в размер на 1,1 млн. лв. Това някак си може да се очаква, след като федерациите, които са главните ни клиенти, получиха средства през май, а някои и през юни.

Advertisement

Така с навлизането в отоплителния сезон бе създадена ситуация на липса на ликвидност и затруднения с паричните потоци и нормалното функциониране на дружеството, изразяваща се в забавяне на плащания към доставчици, забавяне на плащания към персонал и осигурителни организации, начисляване на допълнителни тежести като неустойки и лихви за забава. Очакваните финансови затруднения се изразяват и в разходите, които дружеството трябва да поеме във връзка с организирането на две големи спортни събития през месец септември, а именно световното първенство по художествена гимнастика, както и турнира по тенис от АТР 250.

Сумите, които са получени за тези две сериозни мероприятия – 720 000 лева от федерацията по художествена гимнастика на 2 август и 425 000 лева от федерацията по тенис, са били използвани от предишното ръководство за непланирана и немотивирана инвестиция във връзка с внедряването на интегрирана единна информационна система SAP. Бил е поет финансов ангажимент към фирмата доставчик за 1,745 милиона лева, от които 1,087 милиона са платени авансово на 4 август. Освен ангажимента по внедряване на софтуера са поети и допълнителни разходи във връзка с техническото обезпечаване на процеса по внедряване.

Добавяме към това и пропуснатите ползи от прекратения договор за спонсорство и вместо тези събития да осигурят спокойствие до края на годината, към датата на встъпването ми в длъжност е налице ситуация на липса на ликвидност и затруднения при нормалното функциониране на дружеството. То беше подложено на ликвиден риск в краткосрочен план да се достигне до възпрепятстване на протичането на обикновения работен процес и реализирането на основни дейности – прекъсване на комунални услуги, спиране на доставки на храни за спортните бази, чувствително нарастване на задълженията към доставчици, персонал и бюджетни организации.

Очакваните постъпления през месеца, следващ встъпването ми в длъжност, свързани с текущата дейност, са около 850 хил. лева. В същото време плащанията за септември са около 1,7 милиона лева. Така свободните средства се стопяват с около 800-900 хил. лева. Това ни притеснява, но работим по оздравяването на дружеството.

Интервю на Георги Банов, „24 часа“

Advertisement

Advertisement

Намерете ни във Facebook

Най-четени