Connect with us

Нюзрум

Ето я Желязната лейди, която трябва да вдигне МВР след пияницата Рашков и Демерджиев

Published

on

Д-р Благородна Макева е кандидатът за вътрешен министър в кабинета „Габровски“.

Има присъдена докторска степен, специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (вътрешен ред и сигурност)“ към Академията на МВР, както и придобита юридическа правоспособност от ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Право“. Преминала множество обучителни курсове в България и чужбина, между които „Работа с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)“ на Нидерландския институт за международни отношения „Клингендал“ и „Права на човека“ в Дипломатическия институт към министъра на външните работи и Женевската академия по международно хуманитарно право и права на човека.

Има над 23 годишен стаж в системата на МВР, като е започнала от най-ниското стъпало в районно управление до заместник-директор в Главна дирекция “Национална полиция”.

От 2015 до 2021 година е била председател на Постоянната комисия по права на човека и полицейска етика в МВР. Член на Националния съвет за подпомагане и компенсация на жертви на престъпления, от 2015 до м. август 2021. Член на Националния съвет за равнопоставеност на жените и мъжете – в периода 2016-2017, както и член на Комитета за наблюдение на националната многогодишна програма на Република България по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. до м. август 2021; Била е и директор на дирекция “Публичен регистър” при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Advertisement

Била е хоноруван преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“ по „Правни и полицейски аспекти на домашното насилие“, както и председател на Работна група „Правоприлагане“ (Law Enforcement Working Party) към Съвета на Европейския съюз по време на българското председателство на Съвета през 2018.

Advertisement

Намерете ни във Facebook

Най-четени